CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Co-operative for Optimization of Industrial Production Systems Regarding Productivity and Ergonomics, COPE. A Swedish industrial research program

Jörgen Winkel ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Roland Kadefors ; Svend–Erik Mathiassen ; Skerfving Staffan
Risk Assessment for Musculoskeletal Disorders, Proceedings of Nordic Satellite Symposium Under the Auspices of ICHO, Sjøgard, G. and Fallenius, N. (eds.), National Institute of Occupational Health, Copenhagen, p. 77-78. (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 246990

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur