CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Water-in-diesel emulsions and related systems

Anna Lif (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Adv Colloid Interface Sci Vol. 123-126 (2006), p. 231-239.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 24699

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Water-in-diesel emulsion and microemulsion fuels: composition, structure and effect on emissions


Water-in-diesel emulsion and microemulsion fuels -The effect of water on emission levels