CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Work Organization, Ergonomics and Musculosketal Symptoms Among Workers Performing Long Cycle Time Assembly Work

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Johansson Hanse ; Roland Kadefors
Book of Abstracts, Proceedings of International Conference of Occupational Health – ICOH96, Stockholm p. 260. (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246989

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur