CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production System Design – A brief summarisation of some Swedish efforts

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Åke Sandberg ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Perspectives on Volvo´s Uddevalla plant as an alternative to Lean production, Sandberg, Å. (ed.), Avebury, Aldershot, p. 61 - 73. (1995)
[Bok, med redaktör]

Redaktör var Åke Sandberg Arbetslivsinstitutet StockholmDenna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 246988

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur