CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kalmar, Uddevalla and Beyond: Volvos factories of the future

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of Towards a New Organisation in the Automobile Industry. The Third Gerpisa International Colloquium, Chanaron, J. J., Lung, Y. and Raff, D. (eds.), Centre de Recherches Historiques, Universite d´Évry-Val d´Éssonne, Paris (1995)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246986

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur