CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktionssystem som tar människan till utgångspunkt vid förnyelse av teknik

Kajsa Ellegård ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Bertil Johansson ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Lennart Nilsson
Nordisk Ergonomi i forskning och praksis 3, p. 2 – 7. (1994)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 246983

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Kulturgeografiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för pedagogik och didaktik (1954-2010)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur