CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intra–group Work Patterns in Final Assembly of Motor Vehicles

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
International Journal of Operations & Production Management Vol. 14 (1994), 3, p. 101 – 113.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-14.
CPL Pubid: 246980

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur