CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organising Product Development Projects Across Firm Boundaries in the Construction Industry

E Holmen ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring) ; C-J Rosenbröijer
Proceedings from the 7th International Conference of the European Operations Management Association, Gent, Belgium, June 2000 p. 284-292. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24698

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur