CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finns det en vidareutveckling av Volvos Uddevallafabrik?

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of Nordiska Ergonomisällskapets Årskonferens, Palmerud, G. (ed.), the Ergonomic Society of Sweden and Lindholmen Utveckling AB, Stenungsund, p. 166 – 169. (1994)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246979

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur