CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design Assumptions and Empirical Evidence Concerning Parallellized Long Work-Cycle Assembly

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Bertil Johansson
Human Factors in Organizational Design and Management – IV, Proceedings of the 4th International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management – ODAM, Stockholm, Bradley, G. E. and Henrick, H. W. (eds.), North-Holland, London, p. 249 – 234. (1994)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246976

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur