CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternativ till det löpande bandet – Produktions principer i Volvos slutmonteringsfabrik i Uddevalla

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Arbetsmiljödagar 1994, Program och skriftliga sammanfattningar, Dahlner, B. (ed.), Arbetsmiljöinstitutet, AI, Stockholm (1994)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 246973

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur