CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

La reforme du Travail Industriel Principes et Realites de la Planification d´Usine de Montage d´Automobiles Volvo a Uddevalla

Kajsa Ellegård ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lennart Nilsson
Permanent Group for the Study of Automobile Industry and its Employees, Universite d´Évry-Val d´Éssonne – Centre de Rechearches Historiques, the International Network Gerpisa, Paris (1994)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 246972

 

Institutioner (Chalmers)

Kulturgeografiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (GU)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur