CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of Industrial Buildings – Pilot study in Bilprovningen plant Aröd

Ekström O ; Kajsa Ellegård ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; G W Fredriksson ; F Gustafsson ; Jan-Åke Granath (Sektionen för arkitektur) ; B Klarqvist ; H Lidgren ; Göran Lindahl (Sektionen för arkitektur) ; Anders Lundberg (Institutionen för transportteknik) ; T A Marcus ; G Peyronson ; Sadek Rehal (Institutionen för industriplanering) ; C Strömberg ; G Torell ; Törnqvist Anders (Institutionen för arkitektur) ; A-M Wilhelmsson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1994.
[Rapport]

Department for Industrial Architecture and Planning, Chalmers University of Technology, GothenburgDenna post skapades 2017-01-14.
CPL Pubid: 246971

 

Institutioner (Chalmers)

Kulturgeografiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för industriplanering (1900-2003)
Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur