CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Method Aspects on Multi–level Interactive Work Process Mapping

Henrik Brynzér (Institutionen för transportteknik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Advances in Industrial Ergonomics and Safety V, Proceedings of the Annual International Industrial Ergonomics and Safety Conference, Copenhagen, Nielsen, R. and Jørgensen, K. (eds.), Taylor & Francis, London p. 293 – 299. (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-04.
CPL Pubid: 246963

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur