CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reforming the Product Variant Codification to Support a Holistic Perception of Product and Work Processes in Motor Vehicle Assembly”

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Per Medbo (Institutionen för transportteknik)
Production Research 1993, Proceedings of the 12th International Conference on Production Research (ICPR12), Lapeenranta, Orpana, V. and Lukka, A. (eds.), Elsevier, Amsterdam p. 441 – 462. (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246962

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur