CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design Criteria and Production Principles for Parallelized Flow Assembly Work”

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of the First International Colloquium – “Trajectories of Automobile Firms”, International Network Gerpisa, Paris (1993)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246961

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur