CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Attempts at Giving and Receiving Hugs in the Arms-length Construction Industry

E Holmen ; Ann-Charlott Pedersen (Institutionen för industriell marknadsföring ; Extern) ; C-J Rosenbröijer
Proceedings from the 16th IMP International Conference, Bath, England, September 2000 p. 1-14. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24696

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur