CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Naturally Grouped Assembly Work and New Product Structures

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
International Journal of Technology Management (0267-5730). Vol. 7 (1993), 4/5, p. 302 – 313.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-14.
CPL Pubid: 246957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur