CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Materialflödesmönster och effektivitet vid serieproduktion – Förutsättningar för utveckling av det svenska monteringsarbetet

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Johansson Bertil ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Arbete människa miljö 4, p. 197 – 208. (1992)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 246954

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur