CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Findings from Learning of Assembly Work in Sweden

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Ulf Karlsson (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
International Operations – Crossing borders in manufacturing and service, Proceedings of the OMA-UK Seventh International Conference, Operations Management Association UK, Manchester (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246953

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)
Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur