CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future Assembly Work – Natural Grouping

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Design for Everyone, Proceedings of the 11th Congress of the International Ergonomics Association, Paris, 1991, Vol. 2, Queinnec, Y. and Daniellou, F. (eds.), Taylor & Francis Ltd, London, p. 1317 – 1319 . (1991)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246945

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur