CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Possibilities of Lean Production – A comparison between different product flow concepts in the automotive industry”

Kajsa Ellegård ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Management and New Production Systems, Proceedings of the 3rd International Production Management Conference on Management and New Production Systems, European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) and University of Göteborg, Department of Psychology, Göteborg p. 31 – 36 . (1992)
[Konferensbidrag, övrigt]

Published later in International Journal of Operations & Production Management.Denna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246942

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Kulturgeografiska institutionen (1954-2008)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur