CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dispersion mechanism in aqueous alumina suspensions at high solids content

Lisa Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Ola Lyckfeldt ; Elis Carlström ; Per Davoust ; Annika Kauppi ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Colloids Surfaces A Vol. 274 (2006), p. 100-109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24694

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

NATURVETENSKAP

Chalmers infrastruktur