CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Produktionsteknisk, psykosocial och belastningsergonomisk studie av Produktionsarbetsplatser

Roland Kadefors ; Sigvard Rubenowitz ; Jan Johansson Hanse ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Ingalill Lindström ; Ulrika Klingenstierna
: Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, 1991.
[Rapport]

Rapport från Pyskologiska Institutionen, nr 3, Göteborgs Universitet (GU) GöteborgDenna post skapades 2017-01-14. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 246938

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Chalmers infrastruktur