CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Material Flow Analysis, Sociotechnology and Natural Grouped Assembly Work for Automobiles and Trucks

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Research and Development in Work and Technology, Proceedings of a European Workshop, Dortmund, Porsnschlegel, H. (ed.), Physica Verlag, Heidelberg, p. 219 – 242 . (1990)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246937

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur