CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förändring av industriell praxis till funktionella förebilder”. Arbetsliv i utveckling – Om forskarstött förändringsarbete

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Arbetsliv i utveckling – Om forskarstött förändringsarbete, Leijon, S. ed., Arbetsmiljöfonden, Stockholm (1990)
[Kapitel]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 246936

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur