CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resursbehov i materialflödessystem med varierande integartionsnivåer. En studie av lastmoduler i integrerade transportsystem

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik) ; Lundberg Anders (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1988.
[Rapport]

Ingår i institutionens rapportserie med ISBN-nummer).Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 246932

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur