CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical prediction of embankment deformation with Creep-SCLAY1S model

Amardeep Amavasai (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Nallathamby Sivasithamparam ; Jelke Dijkstra (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Minna Karstunen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Embankment Prediction Symposium p. 241-254. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-02-27.
CPL Pubid: 246931

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Geoteknik

Chalmers infrastruktur