CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding Distribution Channel Development

Lars-Erik Gadde (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
In Gustavsson, K.-E. and Green, G. (eds) Marketing at the Gothenburg School of Economics, BAS, Göteborg p. 156-174. (1989)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-28.
CPL Pubid: 24693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur