CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production Planning in the Food Service

Yngve Andersson ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Ulla Thorsell
Proceedings of the International Symposium on Progress in Food Preparation Processes, Tylösand (1986)
[Konferensbidrag, övrigt]

Finansierad av Styrelsen för Tekniska Utveckling. Forskningsprojektet utfört i samarbetet med Svenska Konserv Institutet (SIK) i GöteborgDenna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 246929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur