CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergonomiskt utformning av styckningsarbete”

Roland Örtengren (Institutionen för människa tekniksystem) ; Per Hagström (Institutionen för transportteknik) ; M Magnusson ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; G Andersson ; B Sabel
Stockholm : Arbetarskyddsfondens Sammanfattningar nr. 892 , 1985.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-07-03.
CPL Pubid: 246928

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur