CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of Production Design and Organisation of Work within the Swedish Automobile Industry

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Sjöstedt (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of Euroforum 84, Berlin. (1984)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 246925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur