CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Automobile Design on Production System

Christian Bergren ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik)
Proceedings of the Future of the Automobile, Hakone, (1982)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246921

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur