CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative Production System to Assembly Line – A problem concerning material supply

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Ulf Karlsson (Institutionen för industriell organisation)
Proceedings of VI International Conference on Production Research, Zelenovi’c, D. M. (ed.), Institute of Industrial System Engineering, University of Novi Sad, Novi Sad. p. 267 – 270. (1981)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 246920

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur