CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rapport för medel erhållna från Fonden för Industrisamverkan inom Chalmers Tekniska Högskola

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Bo Blomquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2016.
[Rapport]

Avsed för Fonden för Industrisamverkan inom Chalmers Tekniska Högskola


Avsedd för Fonden för Industrisamverkan, Chalmers Tekniska HögskolaDenna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-04-12.
CPL Pubid: 246919

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur