CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utformningskriterier för specialfordon och taxi med hänsyn till rörelsehindrades in- och urstigning

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Petzäll (Institutionen för transportteknik)
: Transportforskningsberedningen (TFB) med ISBN-nummer, 1987.
[Bok]

Finansiär var Transportforskningsberedningen (TFB).Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 246917

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur