CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

N719 and N3 dyes for quasi-solid state dye sensitized solar cells - A comparative study using polyacrylonitrile and CsI based electrolytes

T.M.W.J. Bandara (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; H.D.N.S. Fernando (Institutionen för fysik (Chalmers)) ; E.J. Rupasinghe ; J.L. Ratnasekera ; P.H.N.J. Chandrasena ; Maurizio Furlani ; Ingvar Albinsson ; M.A.K.L. Dissanayake ; Bengt-Erik Mellander (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers))
Ceylon Journal of Science Vol. 45 (2016), 2, p. 61-69.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-13.
CPL Pubid: 246916

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (Chalmers)
Institutionen för fysik (GU) (GU)
Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Fysik

Chalmers infrastruktur