CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samarbetsmodell vid ergonomiskt förändringsarbete. Erfarenheter från produktionsteknisk, belastningsergonomisk och psykosocial kartläggning av lastvagnsmontering”. Ergonomigruppen i Göteborg

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Jan Johansson Hanse ; Roland Kadefors ; Ulrika Klingenstierna ; Ingalill Lindström ; Ingvar Pedersén ; Sigvard Rubenowitz ; Ulla Rubenowitz ; K Severinsson
: Institutionen för Transportteknik, Chalmers Tekniska Högskola, 1985.
[Rapport]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 246915

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur