CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergonomiskt utformning av styckningsarbete”

Andesson D ; Dahlqvist P ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; M Magnusson ; Per Hagström (Institutionen för transportteknik) ; P Sabel ; Roland Örtengren (Institutionen för människa tekniksystem)
Linköping : Institutionen för Ergonomi, Linköpings Universitet, 1985.
[Rapport]

Finansierad av avsedd för Arbetarskyddsfonden (AFS).Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-18.
CPL Pubid: 246914

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för människa tekniksystem (1900-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur