CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bilreparationer

Ulf Karlsson (Institutionen för industriell organisation) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Sven Åke Hörte ; Nonås Kate ; Norrbäck N. E. ; Thomasson Bertil
Göteborg : Institute of Management of Innovation and Technology (IMIT), 1984.
[Rapport]

Finansiär var Arbetarskyddsfonden (AFS)Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 246912

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)
Psykologiska institutionen (GU)
Företagsekonomiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur