CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergonomiskt utformning av styckningsarbete”.

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Hagström; Per (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984.
[Rapport]

Finansiär var Arbetarskyddsfonden (AFS).Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 246911

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur