CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Materialhantering i storkök. Slutrapport

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Björn Sallén (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Institute of Management of Innovation and Technology (IMIT ), 1984.
[Rapport]

Finansierad av Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU).Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 246910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur