CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektiv småbåtsproduktion. Slutrapport

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Karlsson Ulf (Institutionen för industriell organisation) ; Lundberg Anders (Institutionen för transportteknik) ; Medbo Lars (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984.
[Rapport]

Finansierad av för Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU).Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-04-13.
CPL Pubid: 246908

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur