CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektiv småbåtsproduktion. Delrapport

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Ulf Karlsson (Institutionen för industriell organisation) ; Anders Lundberg (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Institute of Management of Innovation and Technology (IMIT), 1984.
[Rapport]

Finansiär var Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU).Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 246907

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur