CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtida produktionssystem

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Christian Berggren
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1983.
[Rapport]

Finansiärer var Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU), Transportforskningsdelegationen (TDB) och Statens Vägverk.Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-18.
CPL Pubid: 246906

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur