CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Möjligheter till produktions- och arbetsorganisation inom konfektionsindustrin

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Mats I. Johansson (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Institute of Management of Innovation and Technology (IMIT), 1982.
[Rapport]

Finsierad av Styrelsen för Teknisk Utveckling STU)Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-07-05.
CPL Pubid: 246905

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur