CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of Biocide Release from Modified Microcapsules

Jonatan Bergek (Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Gothenburg : Chalmers University of Technology, 2017. ISBN: 978-91-7597-524-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-01-13.
CPL Pubid: 246897

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi

Ämnesområden

Materialkemi
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2017-02-03
Tid: 10:00
Lokal: KC-salen, Kemigården 4
Opponent: Professor Denis Poncelet, Nantes-Atlantic National College of Veterinary Medicine, Food Science and Engineering (ONIRIS), Frankrike

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 4205