CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternativ montering

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Ulf Karlsson (Institutionen för industriell organisation)
Göteborg : Institute of Management of Innovation and Technology (IMIT), 1981.
[Rapport]

Finansiering var Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU).Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-07-07.
CPL Pubid: 246896

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur