CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isbrytning med svävarfarkoster

Molnar Andreas (Institutionen för transportteknik) ; Blide Göran (Institutionen för transportteknik) ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Reje Anders (Institutionen för transportteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1979.
[Rapport]

Finansiär var Transportforskningsdelegationen (TFD).Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-04-12.
CPL Pubid: 246893

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Transport
Annan teknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur