CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Splenic Immune Response Is Down-Regulated in C57BL/6J Mice Fed Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid Enriched High Fat Diet

Soni Nikulkumar (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Alastair Ross (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Nathalie Scheers (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Otto Savolainen (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Intawat Nookaew (Institutionen för biologi och bioteknik, Systembiologi) ; Britt G. Gabrielsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Nutrients (2072-6643). Vol. 9 (2017), 1, p. 50.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2017-01-13. Senast ändrad 2017-03-31.
CPL Pubid: 246880

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)